LIVE! Masă rotundă „Acordul cadru - Recomandări de politici în domeniul achizițiilor publice din RM și Propunerile de politici privind aprobarea listei entităților contractante și a cerințelor de transparență obligatorii minime la realizarea achizițiilor”