„Constatăm cu regret că difuzarea unor astfel de informații denigratoare au drept scop subminarea autorității și credibilității Comisiei Electorale Centrale. Subliniem faptul că instanța de judecată este unica instituție abilitată să stabilească, dacă au fost sau nu depistate careva încălcări în activitatea organelor electorale privind înregistrarea sau neînregistrarea unei persoane în calitate de candidat la alegeri. În acest context, ținem să menționăm că la moment nu există nici o hotărâre definitivă a instanței de judecată, care să constate careva abateri în acest sens”, se arată într-un comunicat al CEC.

Codreanu: Constat că butoiul cu vin a fost băut, merindele mâncate, corabia este în derivă, iar CEC poate să plece la odihnă (VIDEO)

Totodată, pentru a aduce o claritate privind neînregistrarea lui Ruslan Codreanu în calitate de candidat independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău, CEC a venit cu următoarele precizări.

„Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău după verificarea, în baza aplicației SIAS Alegeri, a 3011 semnături din totalul de 10 454 prezentate, a declarat nevalabile 1099. Așa cum nu a fost atins plafonul de 10 000 de semnături valabile, necesare pentru înregistrare, grupul de lucru, din cadrul organului electoral, a încetat verificarea celorlate liste de subscripție rămase. Conform prevederilor art. 47 alin. (3) din Codul electoral, lista de subscripție urmează să conțină doar semnături ale susținătorilor care domiciliază într-o singură localitate, astfel 797 de semnături au fost invalidate în baza criteriului „Regiunea de domiciliu incorectă". Eroarea constă în faptul că susținătorul, având înregistrare la domiciliu într-o localitate, a semnat în lista de subscripție pentru altă localitate. Deși ambele localități sunt parte componentă a municipiului Chișinău, totuși membrii grupului de inițiativă urmau să completeze listele de subscripție separat, pentru fiecare localitate”, precizează CEC.

În acest context, CEC cheamă la calm toți subiecții electorali, inclusiv alegătorii, concurenții electorali, instituțiile media, organizațiile de monitorizare a alegerilor, funcționarii electorali și îi îndeamnă să nu implice Comisia în jocuri politice și să respecte cu strictețe prevederile legale, în vederea bunei organizări și desfășurări a scrutinului din 20 octombrie.

Lasă un comentariu