Astfel, în perioada martie-aprilie, urmează să aibă loc adunarea de constituire și înregistrarea de stat a Depozitarului central unic. Organele de conducere ale Depozitarului vor fi aprobate în cadrul adunării de constituire. Potrivit legii, Consiliul de supraveghere al Depozitarului va întruni reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ai Ministerului Finanțelor și ai Bursei de Valori a Moldovei.

În perioada de interimat, funcția de director va fi deținută de Alexandru Savva, consilier al guvernatorului BNM. În același timp, va fi organizat concursul public pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Depozitarului, astfel încât noua instituție să-și înceapă activitatea în a doua jumătate a anului curent.

Depozitarul este creat cu scopul de a garanta siguranța pentru proprietarii  de valori mobiliare,  pentru a asigura transparența și a dezvolta instrumente noi pe piețele financiare. Acesta va fi construit după modele similare de pe piețele financiare internaționale avansate și va contribui la atingerea obiectivului BNM de transparentizare a acționariatului în băncile licențiate.

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare este creat în baza legii adoptată în anul 2016, și va fi singura instituție din Republica Moldova care va desfășura activități de evidență, depozitare și decontare a valorilor mobiliare de stat și corporative.

Lasă un comentariu