Proceduri cadastrale, mai simple din 17 aprilie 2018. Despre ce este vorba

transmisiunea începe la

ora 23:10

Este vorba despre actul justificativ al organului de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui pentru persoanele fizice și a certificatelor de căsătorie sau divorț dacă informația este inclusă în Registrul de stat al populației. În cazul persoanelor juridice nu este necesară prezentarea deciziei de înregistrare și a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care costă între 110 și 440 de lei în funcție de timpul de prestare a serviciului. Conform noilor reglementări, registratorul din domeniul cadastrului va extrage informaţia necesară din sistemele informaţionale de stat.

Menționăm că, anterior, în cazul necorespunderii datelor din actul de identitate cu datele din documentul ce confirmă dreptul de proprietate persona fizică urma să prezinte registratorului actul justificativ al organului de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui, iar în cazul solicitării serviciilor de înregistrare de către persoanele juridice acestea trebuiau să prezinte extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali sau decizia de înregistrare.

Totodată, din luna martie 2018, la înregistrarea de stat a persoanelor juridice cât şi la înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice nu este necesar prezentarea extrasului din Registrul bunurilor imobile, costul căruia este de 51 de lei.

Lasă un comentariu