Astfel, AO „Outreach Moldova” va oferi suport Ministerului pentru a sprijini tranziția fetelor la viața spre comunitate, obținerea abilităților de trai independent, acordarea asistenței sociale și medicale și susținerea serviciilor sociale alternative dezvoltate și gestionate de Centru, cât și dezvoltarea unui sistem alternativ de îngrijire, în care aceste persoane să se simtă apreciate și membri ai comunității.

În context, vor fi realizate un șir de acțiuni, precum: reorganizarea Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din or. Hâncești, instruirea responsabililor de dezinstituționalizare, asigurarea cu personal medical specializat pentru beneficiarii Centrului, dar și pentru serviciile sociale comunitare gestionate de Centru, instruirea personalului de îngrijire (dădace) în oferirea îngrijirilor specializate, dar și stabilirea celui mai bun model de îngrijire pentru fiecare beneficiar al Centrului.

„Îmi exprim recunoștința pentru suportul oferit Republicii Moldova la această etapă, cînd am inițiat procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale. Obiectivul nostru este ca persoanele cu dizabilități să fie parte a societății și drepturile acestora să fie respectate. Doar prin parteneriate de acest fel și prin eforturi comune putem realiza acest obiectiv”, a menționat secretarul general de stat, Boris Gîlca.

La rândul său, directorul AO „Outreach Moldova”, Jonothan Sultan a spus că scopul organizației pe care o conduce este de a reduce numărul de copii rămași în instituțiile rezidențiale: „Este convingerea noastră că fiecare copil și persoană cu dizabilități trebuie să aibă acces la servicii medicale, de reabilitare, educație, asistență socială și tot suportul la fiecare etapă a dezvoltării lor”.

Acordul este semnat pentru o perioadă de trei ani. AO „Outreach Moldova” este o organizație caritabilă irlandeză, cu experiență de peste 18 ani în oferirea sprijinului copiilor aflați în dificultate. În țara noastră, aceasta activează din anul 2000.

Activitățile care vor fi desfășurate în cadrul Proiectului corespund cu obiectivele stabilite în Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022.

Lasă un comentariu